Verskuns vir Huistaal

Publisher Macmillan South Africa
Print Price R 101.95
Print ISBN 9781431041770
WPDF Price R 81.95
WPDF ISBN 9781431041862
Verskuns is 'n uitsonderlike, geïllustreerde bloemlesing om die leser se verbeelding dadelik aan te gryp. Aan die hand van rymende en ritmiese verse gaan lesers die wêreld van verskuns ontdek en geniet. Die wye verskeidenheid kontemporêre en klassieke verse is gekies om belangstelling in en liefde vir die poësie aan te wakker. Dit bied ook uitdagings vir rolspel, dramatisering, voordrag en inspirasie om selfgedigte te skryf. Die bloemlesing is ideaal vir poësie-onderrig. Die gedigte is gekies volgens temas wat aanklank sal vind by die belangstellingsveld van die jong leser, én dit sluit aan by temas wat in die kurrikulum voorgeskryf word. Die biografi eë, woordelyste, besprekings en vrae (kontekstueel en opstel-tipe) ondersteun die leser se interaksie met die gedig, en dit bevorder deeglike begrip van die betekenis en boodskap daarvan.Voorbeelde van eienskappe wat in die boek ingesluit is